Que signifie le chiffre 786 dans l’Islam

8 ‘Alif A 1 
9 Laam L 30 
10 Raa’ R 200 
11 H!aa’ H 8 
12 Miim M 40 
13 Nuun N 50 
14 ‘Alif A 1 
15 Laam L 30 
16 Raa’ R 200 
17 H!aa’ H 8 
18 Yaa’ Y 10 
19 Miim M 40 
Total 786 
 
البسملة في سر حساب الجمل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
لها 19 حرفا  . 
لو حسبنا عدد البسملة بالحساب الأبجدي الكبير يعطي = 
بسم = 2 +60 +40 = 102 
الله = 1 +30 +30 +5 = 66 
الرحمن = 1 +30 + 200 + 8 +40 +50 = 329 
الرحيم = 1 + 30 + 200 + 8 +10 +4 = 289

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *